در این پادکست خواهید شنید:

خودآگاهی چیست؟ 

چه فرقی بین بررسی درون و خودآگاهی وجود دارد؟

چرا خودآگاهی در افراد کم هست؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App