در این پادکست خواهید شنید:

کمال‌گرایی چیست؟

چرا جامعه انسانی به سمت کمال‌گرایی در حرکته؟

انسانهای کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟

با کمالگرایی چه کنیم؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App