در این پادکست خواهید شنید:

بررسی ترس از یک دیدگاه جدید
معرفی تکنیک تنظیم ترس 
نتیجه سهل انگاری در زندگی چیست؟

اسپانسر: مدرسه امکان

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App