در این پادکست خواهید شنید:

انتخاب چیست؟ 
آشنایی با پارادوکس انتخاب.
تاثیر تعداد زیاد انتخاب‌ها جامعه مدرن بر زندگی مردم.
چطور درست انتخاب کنیم؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App