در این پادکست خواهید شنید:

تاثیر شرایط نامحدود شبکه های اجتماعی در زندگی مدرن
رشد فرهنگی و فرهنگ سازی چگونه در افراد و جامعه شکل می‌گیرد

اسپانسر: اسنپ دکتر https://snapp.doctor

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App