در این پادکست خواهید شنید:

اثر تماشاگر یا bystander effect چیست؟
تفاوت افراد فعال و منفعل در کمک به دیگران از چه چیزی نشأت میگیره؟

اسپانسر: قهوه بُن‌مانو

https://bonmano.com

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App